​Rent vand kommer fra hanen

Vandmålere

Det blev vedtaget på generalforsamlingen 2022, at alle vandmålere skal udskiftes til fjernaflæselige vandmåler. Mere information kommer, når vandværket sætter arbejdet med udskiftningen i gang.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

Hvert år i oktober modtager du besked fra vandværket, om aflæsning af din måler.

Du skal selv aflæse og indberette, hvad din måler viser.

Sådan aflæser du din måler:

vandmåler 2019

De sorte tal (foran kommaet) er m3 (kubikmeter)- de røde tal er liter.

Den lille røde pil viser deciliter.

Du skal kun indberette de sorte tal - dvs. hele m3.

Du bør følge dit vandforbrug fx. ved månedlige aflæsninger - herved kan du tidlig opdage, hvis du har et unormalt forbrug.

Firmainfo

Glud  Vandværk a.m.b.a.

Snaptunvej 25

7130 Juelsminde

Tlf.: 30383233

E-mail: gludvand@outlook.dk

CVR: 3874 6006 

gludvandvaerk.dk

​Medlem af:

logo_png-til-hjemmeside