​Rent vand kommer fra hanen

Nyheder


Vandspild i Brund, Skjold området

Vi pumper meget mere vand ud fra værket i Skjold, end der registreres hos forbrugerne.

Det kan skyldes et eller flere steder, hvor der er utæthed i ledningerne.

Vi opfordrer derfor alle i området til at se efter, om der løber vand i nærheden af vandledningerne.

Ser du noget i den retning, beder vi dig kontakte Johnny Sørensen på 30383233 eller evt Brian Holgersen

Bestyrelsen

​​

​Ledningsbrud

Ved ledningsbrud observeret på hoved-ledninger og andre vandledninger beliggende udenfor egen matrikel, kontakt straks

Brian Holgersen på 40 41 94 18

Ved fejl i vandmålere kontakt ligeledes Brian Holgersen som ovenfor.

vandanalyser​

Klik på nedenstående knap for at se en liste over vandprøver. Listen viser som standard kun de 10 nyeste prøver.

Glud vandværker​

Klik på en af nedenstående vandværker for at læse den
​fulde beskrivelse.

Vandværk - Skjold

Vandværk - Glud

Vandværk - Snaptun

Vandværk - Skjold

Gå til vandværkets side

Glud Vandværk

Gå til vandværkets side

Snaptun Vandværk

Gå til vandværkets side

Velkommen til glud vandværk​

Glud Vandværk er en sammenslutning af vandværkerne: Hjarnø Vandværk, Glud Vandværk, Snaptun Vandværk og Skjold Vandværk.

Vandværkerne leverer vand til lokalområderne.

Vandværket ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der er valgt på den årlige generalforsamling i henhold til vedtægterne.​

Rent vand kommer fra hanen


Firmainfo

Glud  Vandværk a.m.b.a.

Snaptunvej 25

7130 Juelsminde

Tlf.: 30383233

E-mail: johnny.b.snaptun@os.dk

CVR: 3874 6006 

gludvandvaerk.dk