​Rent vand kommer fra hanen

NYHEDER 2023

12/9-2023

Åbent hus lørdag den 30 september 10-14
Kom til Snaptunvej 20 , Snaptun, og se vandværket og området omkring.
Der er rundvisninger på værket, hvor du kan få at vide, hvor dit drikkevand kommer fra, hvordan det behandles og hvordan kvaliteten sikres.
Du kan også få en snak med medlemmer af bestyrelsen og høre , hvordan vi arbejder.
Vi glæder os til at se dig.

3/8-2023

Udskiftning af vandure.
I løbet af efteråret 2023 udskiftes alle vandure til vandure, som vandværket selv kan aflæse.
Først udskiftes de vandure, som er placeret i en “brønd” udenfor huset.
Derefter udskiftes de vandure, som er placeret inde i husene.
Juelsminde VVS og Blik ( 75 69  44 99 ) står for opgaven, og vil kontakte forbrugerne, inden de skal have adgang til boligen for at udskifte vanduret.

20/3-2023

På generalforsamlingen blev det besluttet, at bestyrelsen skal undersøge mulighederne for at blive mere selvforsynende med vedvarende energi.

Det skyldes de øgede energipriser.

Alle vandure skal udskiftes i løbet af året, så de kan aflæses af værket udefra.

Vandkvaliteten er stadig fin, men den ene boring ved Skjold skal nedlægges.

Derfor er der lavet endnu en boring ved Snaptun , som er taget i brug.

Bestyrelsen fortsætter uændret.

10/3-2023

HUSK generalforsamling i Glud Forsamlingshus d. 15/3 kl. 19.00

Se Dagsorden her: Dagsorden

 30/11-2022

 Nyt fra Bestyrelsen

 Nu er datoen for næste generalforsamling fastlagt:

 Onsdag den 15 marts 2023

 På valg er Bjarne Pedersen, Carl Holmberg og Johnny Sørensen Forslag

 skal være bestyrelsen i hænde senest 1 februar.

 Vandværket har nu indgået en aftale , som betyder at du kan få et varsel på sms , hvis der for eksempel bliver lukket for vandet i en periode.

 Prøveboringen i Snaptun er gået fint, og vi venter nu på resultatet af en række vandanalyser for at få tilladelse til at bruge vandet.

Bestyrelsen er ved at undersøge mulighederne for at anvende mere vedvarende energi i driften.

Bestyrelsen ønsker alle en god jul.

31/3-22

Generalforsamling 2022:

​Forslaget om at indkøbe fjernaflæselige vandure fra Kamstrup blev godkendt.

Der bliver givet besked ud til medlemmerne når uret skal udskiftes.

Taksterne fortsætter uændret i 2022.

Bestyrelsen fortsætter ligeledes uændret.

Firmainfo

Glud  Vandværk a.m.b.a.

Snaptunvej 25

7130 Juelsminde

Tlf.: 30383233

E-mail: gludvand@outlook.dk

CVR: 3874 6006 

gludvandvaerk.dk

​Medlem af:

logo_png-til-hjemmeside