​Rent vand kommer fra hanen

NYHEDER 2020

29/3-2021

Afbrydelse tirsdag i Skjold

På grund af en utæt vandledning er vi desværre nødt tilsat lukke for vandet i Skjold området Tirsdag den 30 marts fra kl. 9.00 og nogle timer frem.

Vi beklager de ulemper det medfører , og lukker op, så snart det er muligt.

Glud Vandværk

​2/3-2021

UDSAT Generalforsamling 2021

Den ordinære generalforsamling I 2021 bliver udsat på grund af Covid 19 .

Bestyrelsen har besluttet at afholde generalforsamlingen i august måned, da vi der håber at må forsamles flere, og det derved bliver muligt at indkalde til Generalforsamling.

Bestyrelsen melder ud i løbet af som​meren, når vi ved nærmere omkring til den tid gældende retningslinjer.


Hilsen bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Datoen er endnu ikke fastlagt på grund af de nuværende Covid 19 restriktioner .

Der annonceres via lokalavisen mindst 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Forslag skal dog være bestyrelsen i hænde senest 1 februar 2021.

Hilsen Bestyrelsen

17/9-20

Vandværket har fået denne besked , som hermed bringer videre :

Sydøstjyllands Brandvæsen foretager eftersyn af brandhaner. Vi er i øjeblikket i gang med det årlige eftersyn af brandhanerne i både Hedensted og Horsens kommuner, og nu er turen kommet til jeres område.

Eftersynet kan bevirke, at vandet i perioder kan opleves som lettere misfarvet, der hvor eftersynet finder sted. Misfarvningen har ingen sundhedsmæssig betydning. Lad dog vandet løbe, indtil det igen er klart. Det anbefales også at lade vandet løbe lidt, før der vaskes tøj

31/8-20

Generalforsamlingen 26 august :

Formanden oplyste i beretningen, at vandkvaliteten er fin.

Vandspildet er på 10%, og det er stadig vigtigt, at alle holder øje med, om der skulle være utætte vandledninger.

Økonomien efter bygningen af værket i Snaptun er nu stabil, men der er behov for en mindre justering af vandprisen, for at regnskabet er i balance.

Derfor sættes vandprisen op med 25 øre til 5,00 kr. pr m3.

Der var en drøftelse af kalkindholdet i vandet, og bestyrelsen lovede at undersøge muligheder og pris til næste generalforsamling.

​Der var genvalg til bestyrelsen, som fortsætter uændret.

​Hilsen Bestyrelsen

27/8-20

Brunt vand i Brund og Bisholtområdet

På grund af en reparation på vandledningen fra vandværket i Skjold har der 26 august været et pludseligt trykfald.

Derved er en del aflejringer slået løs, og kan nu give “brunt vand “ i hanerne.

Det er ufarligt, men selvfølgelig ubehageligt, især i drikkevandet og vaskemaskinen.

Vandværket beklager, og arbejder på at løse problemet.

24/6-20

Den ordinære generalforsamling I marts 2020 blev udsat på grund af Covid 19 .

​Bestyrelsen har besluttet at afholde generalforsamlingen i august måned I Glud forsamlingshus, hvor der er mulighed for at stille bordene op med behørig afstand.

​Ordinær generalforsamling afholdes derfor

Onsdag den 26 August kl 19.00

​Dagsorden ifølge vedtægterne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Vi håber på god deltagelse.

​Hilsen bestyrelsen

21/4-20

Hedensted kommune har bedt os give denne besked:

Nedenfor finder I vigtig information i forhold til genåbning efter covid-19 nedlukningen, udsendt af Danske Vandværker. Nogle er allerede i gang, for andre sker det forhåbentlig snart igen. For de af jer, der allerede er i gang, skal I være opmærksomme på haner, der måske endnu ikke er i brug, for jer andre vil det være en god ide at følge anvisningerne nedenfor.

”Vigtigt at gennemskylle alle vandinstallationer grundigt, når Danmark åbner op

Når vandet står stille i installationer i en periode, kan bakterierne opformeres. Derfor er det meget vigtigt, at alle installationer på skoler og andre institutioner skylles grundigt igennem, før de tages i brug efter nedlukningen.

Man bør starte med at rengøre og desinficere hanen. Derefter skal man åbne og lukke hanen gentagne gange for at skylle evt. urenheder væk. Til slut åbnes hanen helt, og vandet skal løbe indtil temperaturen er konstant – dog minimum 5 minutter.

Er der baderum med brusere, som også har stået stille længe, anbefales det også, at disse installationer skylles igennem. Hvis brusere ikke skal benyttes i længere tid, anbefales det, at bruseslangen tømmes for vand for at forhindre opblomstring af f.eks. Legionella.”

15/3-20

Aflysning

​Vi aflyser hermed den planlagte generalforsamling.

​Hilsen Bestyrelsen

Den ordinære generalforsamling afholdes i år torsdag den 26. Marts kl. 19.00

I mødelokalet over Lokalbrugsen i Glud.

​Dagsorden fremgår af vedtægterne.

​Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 1. Februar.

​Hilsen Bestyrelsen

2019

AFLÆSNING I OKTOBER

Også i år vil du modtage et aflæsningskort fra MICROVA i begyndelsen af oktober måned.

Du kan indberette din målerstand ved at indsende kortet, eller bruge internettet.

Se : Sådan aflæser du din vandmåler

Tallet bruges til at afregne dit vandforbrug for perioden 15/10-18 til 15/10-19.

Dit vandforbrug indberettes til Hedensted spildevand, og danner baggrund for dit kloakbidrag.

Hvis du f.eks. har sommerhus i vores område, og du ikke kommer i oktober måned, kan du aflæse, når du lukker ned sidst på sommeren, og oplyse det aflæste tal, når du får kortet i oktober. Herved kan vi jo se det årlige forbrug.

Modtager Microva ikke din aflæsning, vil vandværket aflæse dit vandur. Det koster et gebyr på 100 kr.

Hilsen Bestyrelsen

24/6-19

Onsdag i uge 26 foretager Sydøstjyllands Brandvæsen eftersyn af brandhaner. Vi er i øjeblikket i gang med det årlige eftersyn af brandhanerne i både Hedensted og Horsens kommuner, og nu er turen kommet til jeres område.

Eftersynet kan bevirke, at vandet i perioder kan opleves som lettere misfarvet, der hvor eftersynet finder sted. Misfarvningen har ingen sundhedsmæssig betydning. Lad dog vandet løbe, indtil det igen er klart. Det anbefales også at lade vandet løbe lidt, før der vaskes tøj.

Med venlig hilsen

Sydøstjyllands Brandvæsen”

17/6-19

Vi leder stadig efter årsagen til vandspild, og vil derfor i løbet af sommeren lukke for vandet i enkeltområder et par timer om natten.

Er der forbrugere med større dyrehold i området, vil de blive orienteret i forvejen.

Vi håber på forståelse for de problemer, det måtte medføre.

21/3-19

Efter den ordinærere generalforsamling har formanden udsendt en pressemeddelelse:

"Generalforsamling i Glud Vandværk A.m.b.a. 21 marts 2019

​Der var stor tilfredshed med, at de samlede omkostninger ved byggeriet af det nye vandværk i Snaptun var holdt indenfor budgettet på 12 millioner kroner.

Både vandkvalitet og driftssikkerheden i det nye værk er i top.

Derfor kan vandpriserne for 2019 holdes uændret.

Der har dog været et for stort vandspild i ledningsnettet de seneste år. I 2018 blev to større utætheder fundet i det område, der forsynes af værket i Snaptun, og der ser ikke ud til at være vandspild nu.

Men i Skjold området er der forskel på den mængde, der pumpes ud fra værket til forbrugerne, og den mængde, der indberettes fra forbrugerne. Der bliver nu monteret IT overvågning af boringerne og pumperne i Skjold, så vi kan se, om der for eksempel er et uforklarligt forbrug om natten, hvilket er tegn på utæthed i ledningsnettet. Ellers må vi lede videre.

Det mindre vandværk i Skjold er driftssikkert en tid endnu og ønskes bevaret, derfor er fordelingen ændret, så en større det af Glud og Bisholt forsynes fra værket i Snaptun, mens selve Skjold by og Brundområdet får vand fra værket i Skjold.

Vi ønsker at beskytte de boringsnære områder, og er derfor ved at opkøbe et område øst for værket i Snaptun, ligesom vi vil lave en frivillig aftale med ejerne på Jensgård om at beskytte et konkret område, ”Kæret”, hvor vi ved, der et godt grundvandsmagasin.

Til bestyrelsen blev Henrik Graversen og Henning Nielsen genvalgt, og 1. suppleanten Inga Sørensen blev valgt ind, mens Magnus Jørgensen fra Stourup blev 1. suppleant.

Efter konstituering fortsætter Johnny Sørensen som formand, Henrik Graversen som næstformand, Kent Kristensen som kasserer og Birgitte Krusell som sekretær.

Med venlig hilsen Johnny Sørensen"

18/3-19

Vandspild i Brund, Skjold området

Vi pumper meget mere vand ud fra værket i Skjold, end der registreres hos forbrugerne.

Det kan skyldes et eller flere steder, hvor der er utæthed i ledningerne.

Vi opfordrer derfor alle i området til at se efter, om der løber vand i nærheden af vandledningerne.

Ser du noget i den retning, beder vi dig kontakte Johnny Sørensen på 30383233 eller evt Brian Holgersen

Bestyrelsen

30/1-19

Generalforsamlingen 2019 afholdes

Torsdag den 21 marts kl 19 i mødelokalet ved Dagli’Brugsen i Glud.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen håber mange medlemmer møder op.

Firmainfo

Glud  Vandværk a.m.b.a.

Snaptunvej 25

7130 Juelsminde

Tlf.: 30383233

E-mail: jbs.snaptun@gmail.com

CVR: 3874 6006 

gludvandvaerk.dk

​Medlem af:

logo_png-til-hjemmeside