​Rent vand kommer fra hanen

NYHEDER 2021

12/9-2021

På generalforsamlingen blev det besluttet, at bestyrelsen frem til næste generalforsamling skal arbejde på et forslag om fjernaflæselige vandure .

​Forslaget om blødgøring blev ikke vedtaget.

​Der var genvalg til bestyrelsen, som fortsætter med Johnny Sørensen som formand, Henrik Graversen næstformand og Kent Kristensen som kasserer.

​ 

22/8-21 Indkommet forslag til behandling ved generalforsamlinen:

Ved generalforsamlingen 2020 var følgende forslag modtaget.

Det blev drøftet under eventuelt, da det var indkommet for sent i følge vedtægterne.

Forslagsstilleren ønsker det derfor behandlet ved generalforsamling 2021.

klik her for at læse forslaget

Generalforsamling 2021

Den ordinære generalforsamling, som blev udskudt på grund af coronarestriktioner, er nu fastsat til tirsdag den 31 . august kl 19 i Glud forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne, dog starter aftenen med en gennemgang af mulighederne for at blødgøre vandet, se rapporten under menuen "blødgøring af vand fra vandværket"

Vi håber på et godt fremmøde, hvor vi følger de aktuelle anbefalinger vedrørende Covid- 19 .

Hilsen Bestyrelsen

18/6-2021

Resultatet af den lovpligtige årlige måling af drikkevandskvaliteten fra de to værker kan ses herunder.

Alle de værdier, der måles, er indenfor eller under de anbefalede værdier.

Derfor kan du trygt drikke løs af vandet fra Glud Vandværk.

Er du i tvivl om, hvilket af værkerne du får vand fra, så se under menuen vandanalyse, hvor der også er link til de nyeste analyserapporter fra 2021.

Vandets hårdhed er 15˚ dH fra Snaptun og 17 ˚dH fra Skjold.

( 12-18 betegnes som “temmelig hårdt” )

29/3-2021

Afbrydelse tirsdag i Skjold

På grund af en utæt vandledning er vi desværre nødt tilsat lukke for vandet i Skjold området Tirsdag den 30 marts fra kl. 9.00 og nogle timer frem.

Vi beklager de ulemper det medfører , og lukker op, så snart det er muligt.

Glud Vandværk

​2/3-2021

UDSAT Generalforsamling 2021

Den ordinære generalforsamling I 2021 bliver udsat på grund af Covid 19 .

Bestyrelsen har besluttet at afholde generalforsamlingen i august måned, da vi der håber at må forsamles flere, og det derved bliver muligt at indkalde til Generalforsamling.

Bestyrelsen melder ud i løbet af som​meren, når vi ved nærmere omkring til den tid gældende retningslinjer.


Hilsen bestyrelsen

Generalforsamling 2021

Datoen er endnu ikke fastlagt på grund af de nuværende Covid 19 restriktioner .

Der annonceres via lokalavisen mindst 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Forslag skal dog være bestyrelsen i hænde senest 1 februar 2021.

Hilsen Bestyrelsen

Firmainfo

Glud  Vandværk a.m.b.a.

Snaptunvej 25

7130 Juelsminde

Tlf.: 30383233

E-mail: jbs.snaptun@gmail.com

CVR: 3874 6006 

gludvandvaerk.dk

​Medlem af:

logo_png-til-hjemmeside