​Rent vand kommer fra hanen


3/6-18

Nu er værket i drift og de sidste småting er ved at blive ordnet.

Så nu er vi klar til indvielsesfest

Fredag den 22 juni kl 13-16

Der vil være tale ved formanden og borgmesteren, rundvisninger og lidt mad og drikke.

Alle er velkomne

Billedet viser enderne af de to tanke, med pumper og fordelingssystem

vandværk tanke 030618

16/5-18

Nu er det nye vandværk i Snaptun i fuld drift, og vi forventer ikke flere driftstop , med luft og partikler i vandet.
Har I stadig partikler i jeres vand, anbefaler vi at I skyller rørene igennem . 

Start med hanen nærmest indgangen, skru filteret af, og lad vandet løbe 10 minutter.
Prøv derefter de næste vandhaner, og så skulle problemet være løst.
Vi takker for jeres forståelse

9/5-18

Glud vandværk meddeler hermed at der pga. omlægning fra gammel vandværk til nyt vandværk vil kunne forventes drift forstyrrelse, i tidsrummet mellem mandag d. 14/5 og onsdag d. 16/5.

2/5-18

Forvarsel :

Det nye vandværk i Snaptun er snart klar til at sende vand ud i ledningerne. Filtrene virker så godt, at vandkvaliteten er ved at være tilfredsstillende.

Fortsætter udviklingen, forventer vi at kunne tilslutte de nye rør i uge 19 eller 20.

I den forbindelse vil der være kortvarige driftsstop , 1-2 timer , og muligvis luft og partikler i vandet lige derefter.

Luft i vandet er helt uskadeligt, partikler i vandet er ugiftige, men er ikke ønskelige i en vaskemaskine.

Vi oplyser på vandværkets hjemmeside, når vi har den konkrete dato for omkoblingen.

Bestyrelsen

7/3-18

Uregelmæssigheder i vandforsyningen.

Fra 8 marts begynder vi at pumpe råvand igennem det nye værk.

Først skylles de nye vandtanke igennem og renses. Dette vand ledes bort via regnvandsledningen.

Derefter begynder vi at pumpe vand igennem filtrene i det nye værk, men da de ikke fungerer optimalt fra starten, bliver vandet derefter ledt igennem det gamle værk, og behandlet som hidtil.

Når vi skifter mellem værkerne, kan der forekomme kortvarige driftstop.

Det kan vise sig ved luft i ledningerne, og ved at små partikler mangan”rust” rives løs og føres med vandet ud til forbrugerne.

Partiklerne er ikke skadelige og falder hurtigt til bunds i et glas vand.

Vi beklager de ulemper, som indkøringen af det nye vandværk kan medføre.

Vi bestræber os på at det begrænses mest muligt.

Partikler i vandet

Bemærker du ”sort vand”, anbefaler vi, at du skruer filtrene af dine vandhaner og derefter lader vandet løbe i 10 minutter fra alle vandhaner i huset samtidig. Start med den vandhane, der er tættest på, hvor vandet kommer ind.

Således får du partiklerne skyllet ud af dine ledninger.

Husk at rense filtrene, inden du sætter dem på igen.

30/1-18

Nu er tanke, filtre og alle rør installeret, og teknikerne går i gang med styring og kontrol systemet.

Desuden skal gulve og vægge have sidste behandling.

Gravearbejdet udenfor bygningen, forbindelserne til boringer og fældetanke er færdiggjort.

Vi forventer, at der kommer vand i tankene sidst i februar, men alt vand til forbrugerne renses stadig via de nuværende filtre, indtil de nye virker, som de skal. Det kan vare et par måneder før driften af det nye værk er tilfredsstillende , og det gamle værk kan lukkes.

-vandværk feb 2018 2

vandværk feb 2018 1

22/12-17

I december måned er tanke, filtre og udpumpningsanlægget stillet op i bygningen, og bygningen er nu lukket.

Inden døre bliver mødelokale og de øvrige rum gjort færdige.

Der er ført ny strømforsyning frem og fældebeholderne er gravet i jorden, så nu kan de udvendige arealer blive anlagt.

Tidsplanen holder stadig, og vi forventer at kunne begynde at køre vand igennem systemet sidst i februar.

Vandet vil dog blive færdigbehandlet gennem det gamle værk, indtil kvaliteten er tilfredsstillende.

8/11-17

Nu bliver bygningen beklædt med grønne plader, og taget afsluttes.

I uge 47 kommer tankene på plads i den store hal, derefter de store filter beholdere og så lukkes bygningen.

Vi følger stadig tidsplanen, og økonomien balancerer.

13/9-17

Fredag den 8 september holdt vi rejsegilde kl 12.

Bestyrelsesmedlemmer, håndværkerne og vore samarbejdspartnere deltog i den traditionelle markering med pølser og kartoffelsalat .

Tak til Inga og Karl for lån af carport, så vi kunne stå i tørvejr.

Trods regnen fortsatte håndværkerne , og da dagen var endt, var det første hold tagplader lagt på.

Selve bygningen rejser sig nu, men den lukkes ikke helt, før tankene er anbragt.

Tirsdag blev der gravet tværs over Snaptunvej, for at lave kloaktilslutning til det spildevand, der vil komme fra toilet og afløb. 

rejsegilde 1 130917

rejsegilde 3

rejsegilde 2

15/8-17

Selvom gravkoen fra HM var begyndt at grave kl 06 om morgenen, fik formanden lov at tage et par spadestik med en fin blank spade kl 11.
Solen skinnede og naboerne var mødt op.
En hyggelig markering af at NU er vi i gang

første spadestik 3

første spadestik 2

første spadestik 1

12/8-17

Onsdag den 9 august var skurvognen på plads, og vi holdt det første møde på byggepladsen .

Der blev sat stokke i jorden, hvor bygningen skal placeres og aftalt gulvkote , så HM kan starte med at grave mandag.

​​nyt vandværk  120817

Der er lagt en tidsplan, som stadig ser ud til at holde.

Vi forventer at være klar til at pumpe vand gennem værket fra uge 7, men indtil filtrene og alle processer fungerer, vil vandet blive ledt videre gennem det gamle værk og ud til forbrugerne.

Der kommer et skilt op ved vejen, så alle kan se, hvad vi vil lave, men følg endelig med her på siden.

Vandværkets byggeudvalg består af Johnny, Inga og Kent, Birgitte ( sekretær).

9/6-17

Byggeudvalget har holdt møde med vore rådgivere og Silhorko , og de fleste detaljer om planlægningen af byggeriet er på plads.

Leverandørerne er ved at få materialer bestilt .

Byggepladsen rigges til uge 33 og selve byggeriet starter 21 august.

Nyd sommeren og den flotte blomstereng på det ryddede areal.

26/4-17

Materiale angående nabohøring kan ses her (tryk på teksten)

2/4-2017

Opgaven med at bygge det nye værk tilfalder firmaet Silhorko, som vandt udbuddet med det teknisk og økonomisk mest fordelagtige tilbud.

På generalforsamlingen blev projektet præsenteret, det forventes at det nye værk er i stand til at levere vand inden sommer 2018.

7/3-2017

Hvad sker der i marts?

Der er indbudt 5 firmaer til at byde på totalenterprisen .

Disse firmaer arbejder lige nu på at udarbejde tilbud.

Deres tilbud skal opfylde en lang række krav til det nye værk, som bestyrelsen har udarbejdet sammen med vores rådgiver , firmaet NIRAS, men de skal komme med deres eget bud på det bedste vandværk indenfor den givne økonomiske ramme.

Blandt andet har bestyrelsen bedt om at lokale virksomheder får mulighed for at blive underleverandører.

I marts måned arbejder byggeudvalget sammen med NIRAS på at afklare spørgsmål om projektet .

Sidst på måneden regner vi med at have fundet det firma, der "vinder" budrunden, så vi kan præsentere resultatet på generalforsamlingen.

20/12-2016

Jordstykket, hvor det nye værk skal ligge, er ryddet for træstubbe, og de fældede graner er nu lavet til flis.

Der er taget jordbundsprøver og arkæologisk vurdering, begge dele er ok og vil ikke give problemer for at bygge.

Udbudsmateriale er sendt til de indbudte firmaer 21. December.

Herefter vil følge en række møder, som gerne skulle ende med , at bestyrelsen tager beslutning om valg af firma i uge 12.

nyt vandværk 271216

24/10-2016​

Første skridt til det nye vandværk er nu taget.

Grunden er ryddet for grantræer, så der kan foretages jordbundsundersøgelser.

De fældede træer bliver omdannet til flis, når vinteren er omme.

Næste skridt bliver at indhente tilbud på den samlede opgave at bygge et nyt vandværk.

nyt vandværk 241016-2

nyt vandærk 241016-1

Firmainfo

Glud  Vandværk a.m.b.a.

Snaptunvej 25

7130 Juelsminde

Tlf.: 30383233

E-mail: gludvand@outlook.dk

CVR: 3874 6006 

gludvandvaerk.dk

​Medlem af:

logo_png-til-hjemmeside